بحران کرونا نباید سبب غفلت در مبارزه علیه نژادگرایی گردد

52107060 303 3423b

خانم انیته ویدمن ماوس مسئول امور ادغام در حکومت آلمان فدرال در روزنامه های "گروه رسانه یی فونکه" گفت: «ما به صورت فوری به عمل نیاز داریم. نژادگرایی و افراط گرایی دست راستی بزرگترین  تهدید برای کشور ما و دموکراسی ما است، آنهم نه از زمان حملات در شهر هاله و هانو.

حقیقت تلخ اینست که نژادگرایی کشنده است. پس ما نمی توانیم حتی یک نفس هم راحت بنشینیم.»مسئول امورادغام تقاضا کرد که کمیسیون کابینه رسیدگی وبررسی نژادگرایی و افراط گرایی دست راستی، که قرار است در هفته آینده به کار گماشته شود، باید "نتایج فوری" را ارایه کند: «من به این باور هستم که ما یک مشکل نژادگرایی داریم و این مشکل بزرگتر از آن است که اکثریت تلاش می کنند آن را درک کنند.»
خانم انیته ویدمن ماوس به صورت مشخص خواستار ایجاد یک "مرکز با صلاحیت علیه نژادگرایی" شد که همه فعالیت ها را متمرکز کند و به صورت مطمئن تمویل شود و در آنجا یک مرکز ارتباط تلفونی عاجل نیز برای کسانی ایجاد شود که قربانی نژادگرایی می شوند و یا نژادگرایی را در محیط و ماحول شان تجربه می کنند.این سیاست مدار از حزب دموکرات مسیحی آلمان تاکید کرد: «این مرکزارتباط تلفونی مشورتی باید چندین زبانه و در تمام روز قابل دسترسی باشد.»خانم ویدمن ماوس ابراز امیدواری کرد که کمیسیون کابینه خود را با فعالیت های گروه افراطی دست راستی "حزب بدیل برای آلمان" نیز مشغول کند. او توضیح داد که اداره استخبارات داخلی آلمان نخست در هفته گذشته تائید کرد که "بیورن هوکه و اندرئاس کلبیتس (سیاست مداران مهم حزب بدیل برای آلمان) افراطی های دست راستی هستند. چنین انسان ها زمینه را برای  ترور نژادگرایانه ایجاد می کنند، مثلا اخیراً در شهر هانو".وزیر ادغام در مورد خواست های اعضای رهبری حزب سبز ها علامت مثبت نشان داد که براساس آن باید واژه "نژاد" از قانون اساسی آلمان حذف شود.

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.