گفت و شنودي با استاد ايليا «ميم» رام الله 1- شما اشاره به خطري مي‌كنيد كه در كلمۀ فرقه[1] وجود دارد. لطفاً اين خطر را بيشتر توضيح دهيد. واژه‌ها فريبنده اند همانطور كه گاهي مي‌توانند راه را نشان دهند. معناي واژه‌ها در شرايط مختلف تغيير مي‌كند و حتي متضاد مي‌شود در حالي كه هنوز صورت…
ضرورت شناخت و بررسی موضوع فرقه‌ها چیست؟ فرقه (خصوصا در زمان حاضر) یک پدیده تعیین کننده اجتماعی است. چون هزاران فرقه در جهان متولد شده و هر روز شاهد تولد فرقه‌های جدیدی هستیم. بطور مثال در آمریکا بيش از 2500 فرقه رسمی فعالیت دارند و بیش از 5000 فرقه انشعابی و اصلی وجود دارد. در…

فرقه شناسي و تحليل فرقه‌ها

یکشنبه, 25 مرداد 1394 11:39
گفت و شنودي با استاد ايليا «ميم» رام الله 1- دانشمندان اديان و مذاهب جديد نظرات مختلفي در بارۀ اركان اصلي يك فرقه دارند. بعضي از دانشمندان پايه‌هاي اصلي فرقه را در رهبري آن يا ساختار تشكيلاتي آن يا آرمانها و وعده‌هايي كه ترسيم مي‌كند مي‌دانند. نظر شما در اين باره چيست؟
استخراج از گفتگو با استاد الیاس رام الله فرض کن که شرایط خاصی بوجود آمده و تو می خواهی از بین چند نفر یکی را برای زندگی و سرنوشتت انتخاب کنی. چهار نفر در اتاق اند. وقتی وارد می شوی زیبایی‌ها و ارزش‌هایی را در هر یک از آنها می بینی اما هر چهار نفر…

پيوند تمدنها (روايت سوم)

یکشنبه, 25 مرداد 1394 07:25
انسان متولد مي‌شود، رشد مي‌کند، به بلوغ مي‌رسد، ازدواج مي‌کند. پس از ازدواج، سرنوشتهاي مختلفي در انتظار اوست. اما غالباً بعد از ازدواج، او شاهد تولد فرزندان خود خواهد بود. با بزرگ شدن فرزندان، او فرسوده‌تر شده و دوران ميانسالي و سالخوردگي را و سپس مرگ را تجربه خواهد کرد.