جنبش‌هایی كه به نوعی به دین و مذهب باز میگردد (صرفنظر از میزان حقانیت آنها) مورد پذیرش صاحب منصبان و روحانیون ادیان رسمی‌قرار نمی‌گیرد. بطور كلی نوعی زمینه منفی نگاه درباره آنها وجود دارد كه گاهی توسط برخی عملكردها یا دیدگاهها تقویت می‌شود.
  امروزه با زیاد شدن فرقه‌ها و مسلک‌های گوناگون معنوی، مذهبی، شبه عرفانی و... یکی از سئوالاتی که برای هر کسی که کمی با آنها ارتباط و برخوردی د اشته باشد ممکن است پیش اید و جواب قانع کننده ای هم برای آن پیدا نکند، این است که فرقه‌ها چطور پدید آمده اند. اینکه علت…

فرقه های انحرافی

یکشنبه, 25 مرداد 1394 14:26
  همانطور كه شاهدیم در سالهای اخیر جنبش‌های معنوی در بسیاری از كشورها پاگرفته‌اند و هر كدام طرفدارانی را برای خود گردآورده‌ اند. این اتفاق موجب نگرانی قشرهایی از جامعه شده كه طیفی از این نگرانی كاملا درست و برحق و بخش دیگر آمیخته با اغراض و تعصبات بوده است. یكی از گرایشاتی كه بوجود…

آشنایی با مفهوم فرقه

یکشنبه, 25 مرداد 1394 14:25
  واژه فرقه در همه مذاهب كاربرد دارد؛ مثلا، در قرن نوزدهم در بریتانیا «فرقه»ها یك واژه مشترك برای مخالفان كلیسای رسمی‌بودند؛ افرادی چون باپتیست‌ها و متدسیست‌ها كه فرقه‌هایی از مسیحیت هستند. «تروچ» فرقه را به عنوان یك توده و گروه كوچك شرح می‌دهد كه هدف آن سرزنش حكم فرمایی جهان است و رهبران آن…

انواع دسته بندی فرقه‌ها

یکشنبه, 25 مرداد 1394 14:23
فرقه‌ها رویكردهای مختلفی را در رفتار با سایر اعضاء جامعه در پیش می‌گیرند كه یینگر در تحقیق خود به سال 1957 سه نوع فرقه را معرفی می‌كند: الف) فرقه‌های پذیرشی كه اصول استقلالی فردی را دربر می‌گیرند. به این شكل كه توان، امكانات و تسهیلات فرقه بر تربیت نفوس افراد بصورت مجزا و فرد فرد…

فرقه در منابع اسلامي

یکشنبه, 25 مرداد 1394 14:22
علي رضا آقانوري واژه فِرْقَه برگرفته از ماده «فَرْق»، به معناى جدا كردن بين دو چيز، پراكندن و اختلاف، و در لغت به مطلقِ دسته، گروه، جماعت و طايفه اى گفته مى شود كه از بقيه جدا شده باشند. فريق نيز به جماعت و طايفه اى از مردم مى گويند كه تعداد اعضاى آن از…