دكتر جيمز گوردون ملتون، كشيش متوديست است. او همچنين يكي از متخصصين برجسته در رشته‌ جنبشهاي نوپديد ديني، محقق در زمينه‌ي هواداران حاشيه‌نشين علوم خفيه،‌گروندگان به زاذن يوپي،‌فرقه‌ي علم‌شناسي (ساينتولوژي)، كيش نوين ملحدانه، شاخه‌ي داووديها، حكمتهاي اشراق، گروههاي رايكي، معنويت‌گرايان مدرن،‌ هواخواهان UFO، هيركريشنا،‌هاديان عصر جديد (نيوايج) و همه‌ي شاخه‌هاي متنوع جادوي كهن آمريكا است.
محمد كاظم رحمتي کتاب "فرقه‌های اسلامی ایران در سده‌های میانه" تألیف محمدکاظم رحمتی از سوی انتشارات حکمت منتشر شده است.  مطالعه دربارة فِرَق اسلامی در ایران سده‌های میانه، علی‌رغم وجود منابع فراوان، کمتر مورد توجه قرار گرفته است و البته بی‌توجهی به چنین موضوعاتی بیشتر به نظام آموزشی ما بازمی‌گردد که تنها به تاریخ تحولات…