معرفی ایلیا میم رام الله (رهبر جمعیت الاهیون ایران)

فیلمی در معرفی استاد ایلیا میم رام الله (رهبر جمعیت ال یاسین)،تعالیم و دیدگاههای او، و شرح برخوردهای دستگاه امنیتی و روحانیت تندرو با وی و پیروانش که از سال 1384 در ایران آغاز شد.

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.