تظاهرات راستهای افراطی اروپا در مخالفت با ورود مهاجران

هواداران گروههای راست افراطی اتریشی در وین پایتخت این کشور به خیابان آمدند و خواستار خروج مهاجران از کشورشان شدند.

این گروهها با پلاکاردهای مدافعان اروپا خواهان ممنوع کردن ورود پناهجویان به اروپا و خروج مهاجران از این سرزمین شدند.606x340 335355 eb1fb

پلیس تعداد آنها را نزدیک به ۸۰۰ نفر تخمین زده است. آنها شعارهای نژادپرستانه علیه مهاجران سردادند و با نیروهای پلیس درگیر شدند.

با حضور آنها گروههای چپ هواداران سیاست پذیرش پناهجویان به محل تظاهرات آمدند و با گروههای راست افراطی درگیر شدند. نیروهای پلیس در میان دوگروه درگیر مستقر شدند تا درگیریها افزایش پیدا نکند.

نیروهای پلیس تلاش کردند که با اسپری فلفل مانع از حمله راستهای افراطی به گروههای هوادار مهاجران شوند. هزار نیروی پلیس در این تظاهرات مسئول برقراری امنیت بودند. راستهای افراطی تحت نام مدافعان اروپا همپیمانانی در فرانسه و آلمان و چند کشور دیگر اروپایی دارند.

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.