دین و خشونت در گفت و گو با آرش نراقی

06 آبان, 1392

خبرگزاری هرانا - ماهنامه خط صلح در شماره دهم خود گفتگویی با آرش نراقی فیلسوف و اندیشمند ایرانی انجام داده است که در پی می آید:

جناب آقای نراقی قرآن در رابطه با آرا و مکاتب دیگر چگونه موضع گیری می کند؟ به دیگر سخن این کتاب تکثرگراست یا مدارامحور و یا قهرآمیز و خشن؟