خاخام های افراطی بریتانیا خواستار عدم حضور زنان در دانشگاه ها شدند

15 شهریور, 1395

بر اساس گزارش گاردین، این خاخام‌ها تحصیل و اخذ مدرک را برای دختران خطرناک می‌دانند و بنابراین رفتن زنان یهودی به دانشگاه را ممنوع کرده‌اند.