هند سرکوب مسلمانان در فضای مجازی را نیز آغاز کرد

25 اسفند, 1398

1398121408475531219842424 5ecd8

پلیس هند در ادامه سیاست های دولت این کشور علیه مسلمانان اعلام کرد: انتشار هر تصویر یا مطلبی که به تنش های اخیر مرتبط باشد مورد پیگرد قرار خواهد گرفت.