پنج شهروند شیعه در پاکستان جان باختند

06 آبان, 1392

در جنوب غربی پاکستان مردان مسلح طی دو حملۀ جداگانه ٥ شهروند شیعه و یک کارمند سازمان ملل متحد را کشته اند.پلیس پاکستان می گوید مهاجمان موتور سوار روز پنجشنبه در حمله ای که بنظر می رسد فرقه ای بوده است، یک وانت را در کویته، مرکز استان بلوچستان آن کشور زیر آتش گرفتند.