كتاب فرقه هاي اسلامي ايران در سده هاي ميانه

25 مرداد, 1394
محمد كاظم رحمتي

کتاب "فرقه‌های اسلامی ایران در سده‌های میانه" تألیف محمدکاظم رحمتی از سوی انتشارات حکمت منتشر شده است.

 مطالعه دربارة فِرَق اسلامی در ایران سده‌های میانه، علی‌رغم وجود منابع فراوان، کمتر مورد توجه قرار گرفته است و البته بی‌توجهی به چنین موضوعاتی بیشتر به نظام آموزشی ما بازمی‌گردد که تنها به تاریخ تحولات سیاسی تأکید می‌شود و این باعث مغفول واقع شدن بخش اعظمی از تاریخ فرهنگی ما، یعنی تحولات فکری شده است.