برچسب فرقه رام الله به شاگردان استاد ایلیا رام الله

26 ارديبهشت, 1393

فرقه رام الله از جمله اتهامات ساختگی به پیمان فتاحی{معروف به استاد ایلیا رام الله و رهبر جمعیت ال یاسین} است که تا به حال 5 بار توسط نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شده است.