حرکت‌های کاذب و جعلي «ضد فرقه»

25 مرداد, 1394

در هر زمینه ای میتوانیم به حرکتهای اصیل و غیر اصیل برخورد کنیم. در جهان امروز از دکتر جعلی، مدیر جعلی، کارشناس جعلی، محقق جعلی، نویسنده جعلی و خلاصه از هر صنفی میتوان موارد جعلی و کاذب آن را يافت.

بررسي ديدگاه‌های ضد فرقه‌اي در ال‌ياسين

25 مرداد, 1394

لازمه اثبات فرقه بودن داشتن يكسري از ويژگيها است، كه ابطال وجود اين ويژگيها در ال‌ياسين بخشي از دلايل فرقه نبودن آن را تشكيل ميدهد. اما دلايل فرقه نبودن ال‌ياسين به اين موارد محدود نيست. دسته ديگري از دلايلي كه بر رد اتهام فرقه بودن بر جمعيت ال‌ياسين دلالت دارد دارا بودن ويژگيهاي ضد فرقه ايست.