انکار و حمله به بزرگان - به روایت ال یاسین

25 مرداد, 1394

«سپس پي در پي پيامبران خود را فرستاديم. هر بار كه پيامبري بر ملتي آمد تكذيبش كردند و ما نيز آنها را از پس يكديگر به هلاكت رسانيديم و آنان را داستانها كرديم. پس، نصيب مردمي كه ايمان نمي‏آورند دوري از رحمت خدا باد.»                           المؤمنون: 44

مطالعه زندگي منتخبين الهي و پیروان و ادامه دهندگان راه آنان نشان مي‌دهد كه همة آنان مورد تهاجم ظالمانه كساني قرار گرفته‌اند كه آنان را به جاي بندگي و طاعت و پرستش و حمد و ستايش خدا، به بندگي و اطاعت و عبوديت و مداحي و چاپلوسي و اطاعت و پرستش و تقليد كوركورانة خويش دعوت و از تمام امكانات خود براي گمراه نمودن و نابودي آنان استفاده كرده اند.[1] بر اساس آيات الهي در مي‌يابيم كه رفتارهاي تبليغاتي بر عليه بزرگان از قديم تا كنون چندان تغيير نكرده و تاريخ همواره تكرار شده است.