كاوشي درباره نظريه سينگر

25 مرداد, 1394

متني كه در زير ميايد انتخابي از يك متن وبلاگي است كه در واكنش به انتشار بخش هايي از كتاب سينگر در ويژنامه جام جم با نام كژراهه به چاپ رسيده است.

با وجود اينكه لحن اين مقاله مورد تاييد كامل ما نيست اما در محتوايش نكات قابل به توجهي وجود دارد كه

براي آشنايي بيشتر با بنيادهاي نظريه سينگر لازم به نظر ميرسد. بنابراين بخش‌هايي از اين متن را كه در قالب نامه اي تنظيم شده ؛ در ادامه ذكر مي‌كنيم.